Hvad er det, der er specielt ved at være dansk, og hvorfor er det relevant at forholde sig til danskhed? Det er et spørgsmål, som vel logisk nok trænger sig på i Danmark, hvor danskheden bliver udfordret af anderledestænkende og anderledeshandlende mennesker, der kommer udefra – i overvejende grad fra mellemøsten – med en helt…

Read More

Pæne vedholdende stigninger Efter næsten syv år med faldende huspriser, er Spaniens boligmarked tilbage i rigtig god form. De spanske huspriser steg 0,83% i løbet af året til ultimo 2. kvartal 2016 (2,07% inflationskorrigeret) baseret på tal fra Tinsa. Boligmarkedet vendte endeligt tilbage til vækst i 4. kvartal 2015 Den spanske centralbank rapporterer endnu stærkere…

Read More

Real estate investing involves purchase, ownership, management, rental and/or sale with the purpose of realising a profit. Improving properties is a sub-specialty called real estate development and is very often part of a real estate investment strategy. Real estate is an asset class with relative limited liquidity requirements compared to other investments, such as stocks.…

Read More

The buyers have returned! During the first quarter of 2016 the housing market in Spain rose 6.3% in average, which is the highest rate recorded since the third quarter of 2007. New data shows progres According to the data released by Spanish National Statistics Institute (INE) released last week the country’s housing market really made…

Read More

Køberne er for alvor vendt tilbage! Boligmarkedet i Spanien steg i første kvartal 2016 i gennemsnit 6,3%, hvilket er den højeste stigning registreret siden tredje kvartal 2007. Nye data viser fremgang Det spanske nationale statistiske institut (INE) udgav data i sidste uge, og ifølge disse er landets boligmarked for alvor tilbage efter boligboblen, der sprang…

Read More

Costa del Sol has many advantages that differentiates the place and makes it attractive, affordable and achievable for people from all over Europe. The keyword here is cosmopolitan lifestyle With the current opportunity to run a business from any location people and families (with small children in particular) prefer to settle on Costa del Sol…

Read More

Learn to deal with worldwide opportunity and competition We live in a revolutionising time of both unprecedented opportunity and global competition. Technology, transportation and communication have changed the world completely, made it smaller, more open, faster, more intense and more competitive but with vast opportunity to expand your career and your business. It is the…

Read More

Thinking about life, honest life and the experiences I have had in the international environment where I spent the last 10 years, I have met greed (more than expected) and jealousy (more than expected), which equals stupidity as those negative emotions are separating instead of uniting people. Not only that. At the end of our…

Read More

Estos siete valores, basados en Altas Shrugged (escrito por el filósofo Ayn Rand), son muy inspiradores y útiles en los negocios y en la vida. • Racionalidad • Independencia • Integridad • Honestidad • Justicia • Productividad • Orgullo La racionalidad “La racionalidad es el reconocimiento del hecho de que la existencia existe, de que…

Read More

Ayn Rand describes each of the seven values in Atlas Shrugged. Rationality “Rationality is the recognition of the fact that existence exists, that nothing can alter the truth and nothing can take precedence over that act of perceiving it, which is thinking — that the mind is one’s only judge of values and one’s only…

Read More

Make your story compelling but honest. I am developing a new section called Entrepreneurship as I explore how different methods and practical ways can be deployed in a modern business. The most powerful way to persuade someone of your idea is by merging it with emotions, vision and values. And the best way to do…

Read More

Refleksioner over en personlig og faglig udviklingsproces. Institut for Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Aarhus (Januar 2003). Individuel eksamen i Organisationsudvikling og –intervention / v. Jakob Storch og Kaj Voetmann. Drømmeeksamen. Til min drømmeeksamen etableres løbende dét dialogiske rum, der passer til formålet. Derfor skal den mening, der skabes i dialogen, have flere sæt vinger…

Read More

Appreciative inquiry og systemisk metode – med supplerende teori og praktiske notater. Det heliocentriske princip. Mennesker og sociale systemer udvikler sig hen imod de mest lovende fremtidsforestillinger. Med udgangspunkt i AI véd vi, at der ligger magi og glæde i at arbejde med udvikling. Bateson: Udfordring i moderne (uddannelses-) systemer at tænke nyt og anderledes.…

Read More