Costa del Sol has many advantages that differentiates the place and makes it attractive, affordable and achievable for people from all over Europe. The keyword here is cosmopolitan lifestyle With the current opportunity to run a business from any location people and families (with small children in particular) prefer to settle on Costa del Sol…

Read More

Appreciative inquiry og systemisk metode – med supplerende teori og praktiske notater. Det heliocentriske princip. Mennesker og sociale systemer udvikler sig hen imod de mest lovende fremtidsforestillinger. Med udgangspunkt i AI véd vi, at der ligger magi og glæde i at arbejde med udvikling. Bateson: Udfordring i moderne (uddannelses-) systemer at tænke nyt og anderledes.…

Read More