Hvad er det, der er specielt ved at være dansk, og hvorfor er det relevant at forholde sig til danskhed? Det er et spørgsmål, som vel logisk nok trænger sig på i Danmark, hvor danskheden bliver udfordret af anderledestænkende og anderledeshandlende mennesker, der kommer udefra – i overvejende grad fra mellemøsten – med en helt…

Read More

Pæne vedholdende stigninger Efter næsten syv år med faldende huspriser, er Spaniens boligmarked tilbage i rigtig god form. De spanske huspriser steg 0,83% i løbet af året til ultimo 2. kvartal 2016 (2,07% inflationskorrigeret) baseret på tal fra Tinsa. Boligmarkedet vendte endeligt tilbage til vækst i 4. kvartal 2015 Den spanske centralbank rapporterer endnu stærkere…

Read More