Estos siete valores, basados en Altas Shrugged (escrito por el filósofo Ayn Rand), son muy inspiradores y útiles en los negocios y en la vida. • Racionalidad • Independencia • Integridad • Honestidad • Justicia • Productividad • Orgullo La racionalidad “La racionalidad es el reconocimiento del hecho de que la existencia existe, de que…

Read More

Ayn Rand describes each of the seven values in Atlas Shrugged. Rationality “Rationality is the recognition of the fact that existence exists, that nothing can alter the truth and nothing can take precedence over that act of perceiving it, which is thinking — that the mind is one’s only judge of values and one’s only…

Read More

Appreciative inquiry og systemisk metode – med supplerende teori og praktiske notater. Det heliocentriske princip. Mennesker og sociale systemer udvikler sig hen imod de mest lovende fremtidsforestillinger. Med udgangspunkt i AI véd vi, at der ligger magi og glæde i at arbejde med udvikling. Bateson: Udfordring i moderne (uddannelses-) systemer at tænke nyt og anderledes.…

Read More