Hvad er det, der er specielt ved at være dansk, og hvorfor er det relevant at forholde sig til danskhed? Det er et spørgsmål, som vel logisk nok trænger sig på i Danmark, hvor danskheden bliver udfordret af anderledestænkende og anderledeshandlende mennesker, der kommer udefra – i overvejende grad fra mellemøsten – med en helt…

Read More